ASPIR 2023  ББх  ДЕННА (7)  +  ЗАОЧНА (2)   091  БІОЛОГІІЯ ТА БІОХІМІЯ