1 ФКС (1,2,іноземці) + 1з ФКС  вступ  2023

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ  / ВК.PhD.11

1 курс 1 ФКС / 017 / + 1з ФКС / 017 /  + 1 ТР / 227 / + 1 ББх / 091 /  ІІ семестр - денна, заочна

СГД1ФКС ін.1  + 1ФКС ін.2  вступ  2023

 11 учасників + 6  учасників   КИТАЙ


ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ  / ВК 10

1 курс 1 ФКС / 017 /  + 1 ТР / 227 / + 1 ББх / 091 /  ІІ семестр - денна, заочна

СГД1ФКС ін.1  + 1ФКС ін.2  вступ  2023 Укр.м для іноземців - Науковий дискус у сучасних інозем. мовах 

 11 учасників + 6  учасників

 ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ ВК 4

1 курс  1 ФКС / 017 / + 1 ТР / 227 / + 1 ББх / 091 /  

КАФЕДРА УІМЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  ОК 1

ФІЛОСОФІЯ, ЛОГІКА...    -    КОЗЬМА В.В. / СГД /

БІОЕТИКА       -     ДЗЮБЕНКО Н.В. / МБД /

1 КУРС  / 017 /:  1 ФКС+ 1з ФКС   


ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ  ОК 8

1 КУРС  / 017 /:  1 ФКС 1,2,ІН+ 1з ФКС   

-  Методологія сучасних наукових досліджень (ІТОС)    викладач  Платонов В.М.

- Методи  наукових досліджень (КФСР)                            викладач Кашуба В.О.

- Розробка дисертаційного проєкту  (ПНАС)                  викладач  Когут І.О.
ЦИКЛ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН  ОК 2

1 КУРС  / 017  + 227 + 091 /:  ден. + заочн. 

1 КУРС 017 - 1 ФКС 1 (15)  - Лук'янець Т.Г.  

                        1 ФКС 2 (14)  - Алексєєнко О.П.

                        1 ФКС інозем. (11)  - Бардіна Л.М. 

1з ФКС (7)  -            

КАФЕДРА УІМ

  

ЦИКЛ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВИЧОК ДОСЛІДНИКА   ОК 7

1 КУРС  / 017 /:  1 ФКС+ 1з ФКС    ден.+ заочн 

Дослідницька практика : ПНАС + ВВС +  ЗФР +  ПП +  КІФТ

ЦИКЛ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН  ОК 3

1 КУРС  / 017 / 1 ФКС + 1з ФКС:  ден. + заочн.  

КАФЕДРА УІМВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ  ВК 2

1к + 2к  / 017  /  КАФЕДРА УІМ

( 1ФКС + 2ФКС / іноземці /   ден.) 


ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ  / ВК 9

1 курс 017 + 227 + 091  / ІІ семестр 

СГД

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ / ВК 3

1 курс 017 + 227 + 091  / ІІ семестр / денна, заочна

КАФЕДРА УІМ